Магазин крупногабаритных шин
Оросод том оворын машины дугуйн хамгийн том агулах

дугар руу залган захиалгаа өгөх

+7 (800) 500 12 84

info@gigant-tire.ru

Шины Bridgestone

Японы том оворын машины Bridgestone дугуй бол найдвартай байдал болон эдэлгээний удаан хугацааны баталгаа юм. Дор дурьдсан тусгай зориулалттай машины дугуй нь – «Гигант Тайр» компанийн агулахад бэлэн байгаа зарим хэдэн загвар юм.

Bridgestone 26.5R25 VLTS E-4 дугуй

Bridgestone 26.5R25 VLTS E-4 дугуй

Бэлэн байгаа: 26 шт.

Японские шины Bridgestone 26.5R25 VLTS с протектором E-4 имеют широкий спектр применения. Это модель универсальных шин, пригодных для любой оси спецтехники.
Bridgestone VLTS применяются для различных земельных работ и используются на самосвалах шарнирно-сочлененного типа и транспортных грузовиках.

Bridgestone 29.5R25 VSDT-Z L-5 дугуй

Bridgestone 29.5R25 VSDT-Z L-5 дугуй

Бэлэн байгаа: 28 шт.

Японские строительные спецшины Bridgestone 29.5R25 VSDTZ L-5 со сверхглубоким (96 мм) протектором являются универсальными покрышками для фронтальных погрузчиков, бульдозеров и другой строительной спецтехники.

Bridgestone 27.00R49 VMTS E2A E-4 дугуй

Bridgestone 27.00R49 VMTS E2A E-4 дугуй

Бэлэн байгаа: 30 шт.

Универсальные радиальные бескамерные шины Bridgestone 27.00R49 VMTS E2A E-4 для земельных работ предназначены для карьерных самосвалов, транспортных грузовиков, землеройно-транспортной техники (завалочный самосвал) и другой техники.

Основное применение покрышек Bridgestone 27.00R49 VMTS на карьерных самосвалах БелАЗ, Komatsu, Bell с грузоподъемностью до 75 тонн.

Bridgestone 26.5R25 VSDL L-5

Bridgestone VSDL L-5 дугуй

26.5R25 L-5 — 28 шт. 45/65R45 L-5 — 30 шт.

Ачих буулгах машины 95,5 мм хэт гүн хээ болон үечлэлийн норм 2* бүхий япон дугуй. Далд уурхайн хүнд хэцүү нөхцөлд ажиллаж байгаа бульдозер, ачих буулгах зэрэг техник машинд зориулагдана. Хэт гүн хээ нь хад хавцгайтай газарт ашиглагдаж, тогтвортой байдал, жолоочны ажлын тохилог нөхцөлийг хангана.

Дугуйн бөхжүүлсэн ирмэг нь огтлохоос хамгаалж, хээний цохилтын эсэргүүцлийг хангана. Үүнээс гадна Bridgestone VSDL L-5 дугуй элэгдэл багатай.

Bridgestone 26.5R25 VSMS L-5S дугуй

Бэлэн байгаа: 28 шт.

Японы камергүй Bridgestone 26.5R25 VSMS L-5S дугуй хад хавцгайтай газарт ажиллахын зорилготойгоор тусгай боловсруулсан. Далд уурхайн хүнд хэцүү нөхцөлд ажиллаж байгаа бульдозер, ачих буулгах зэрэг техник машинд зориулагдана.

Bridgestone үйлдвэрлэгч компани тухайн дугуйг огтлохоос хамгаалж элэгдлийг багасгадаг тусгай резинен холимогоос үйлдвэрлэдэг. Гөлгөр хэт гүн хээ бүхий (95 мм) 26.5R25 VSMS L-5S дугуйн үечлэлийн үзүүлэлт нь – 2/1 юм. Тухайн дугуй бол 10 км/цагаас хэтрэхгүй хурдтай явах зориулалт бүхий дугуй юм.

Bridgestone 26.5R25 VSDT L-5

Bridgestone 26.5R25 VSDT L-5 дугуй

Бэлэн байгаа: 25 шт.

Японы хэт гүн хээ бүхий (96 мм) Bridgestone 26.5R25 VSDT L-5 барилгын машины дугуй нь ачих буулгах машин, бульдозер зэрэг барилгын техник машинд таардаг олон зориулалттай дугуй юм.

Тухайн дугуй бол 10 км/цагаас хэтрэхгүй хурдтай явах зориулалт бүхий дугуй юм. Гүн хээний ачаар дугуйн хажуу талыг огтлохоос хамгаалалт, цохилтын эсэргүүцэл, хөдөлгөөний үед жолоочны ажлын тохилог нөхцөл, ашиглалтын урт хугацаа, бага элэгдэл зэрэг дугуйн давуу талуудыг хангана.

26.5R25 VSDT L-5 дугуй нь дугуй бүрд 22,4 тонны ачааллыг даах ёстой. Тухайн камергүй Radial бүтэцтэй дугуйн үечлэлийн үзүүлэлт нь (PR) – 2*

Bridgestone 24.00R35 VMTS E2A E-4

Bridgestone 24.00R35 VMTS E2A E-4 дугуй

Бэлэн байгаа: 30 шт.

Bridgestone үйлдвэрлэгч компанийн камергүй өөрөө буулгагчийн Bridgestone 24.00R35 VMTS E2A E-4 дугуй. Тухайн дугуйн өвөрмөц чанар:
— чиглүүлээгүй хээ (зөөлөн, шавартай хөрс);
— гулсалтын эсэргүүцэл сайтай;
— дугуйн элэгдлийн эсэргүүцэл, эвдрэлийн эсэргүүцэл;
— цохилт тэсрэлтийн эсэргүүцэл
БелАЗ өөрөө буулгагчийг оролцуулан ил уурхайн дунд даацын (100 тонны хүртэл) өөрөө буулгагч машинд хэрэглэдэг.

Bridgestone 27.00R49 VMTP E-4

Bridgestone 27.00R49 VMTP E-4 дугуй

Бэлэн байгаа: 34 шт.

Том оворын машины ил уурхайн өөрөө буулгагчийн Bridgestone 27.00R49 VMTP E-4 япон дугуй. Өөрөө буулгагчид таарулж тусгай боловсруулсан VMTP дугуйн тусгай Radial бүтцийн ачаар тухайн дугуй өөрөө буулгагчийн зүтгэх хүчийг нэмэгдүүлж, дугуйн хажуу талын нэмэлт хамгаалтыг хангана. Нөгөө талаар, Е-4 гүн хээ нь ашиглалтын хамгийн хүнд хэцүү нөхцөлд тусгай зориулалттай техник машин ажиллуулахад туслана. Bridgestone 27.00R49 VMTP E-4 дугуйг хөвсгөр, шавартай зэрэг тогтворгүй зам болон чанар сайтай хучилттай, хайрган, дайрган замд ч ашиглана.

Bridgestone 33.00R51 VMTP E2A E-4

Bridgestone 33.00R51 VMTP E2A E-4 дугуй

Бэлэн байгаа: 38 шт.

Тусгай зориулалттай машины Bridgestone 33.00R51 VMTP E2A E-4 япон дугуй нь чанараараа том оворын машины Michelin XDT дугуйтай адил байх бөгөөд даац ихтэй ил уурхайн өөрөө буулгагчид (100 тонноос дээш жинтэй) хэрэглэнэ. Ашигт малтмал олборлодог ил уурхайн өөрөө буулгагч болон хагас чиргүүлтэй өөрөө буулгагчид тарна.

33.00R51 дугуй нь тусгай зориулалттай маш хүнд техник машинд хэрэглэгддэг учраас хурдны хязгааралт зэрэг ашиглалтын чухал онцлогтой юм. Bridgestone VMTP дугуйг ашиглалтын бололцоог нэмэгдүүлж байгаа резинен холимогоос үйлдвэрлэдэг.