Магазин крупногабаритных шин
Оросод том оворын машины дугуйн хамгийн том агулах

дугар руу залган захиалгаа өгөх

+7 (800) 500 12 84

info@gigant-tire.ru

michelin

«Gigant-tire» албан ёсны дилерийн агуулахад Michelin компанийн тусгай зориулалт болон том оворын машины дугуй бэлэн байгаа. Michelin бол Францад 1889 онд байгуулагдсан дэлхийн томхон дугуй үйлдвэрлэдэг компани юм. Тусгай зориулалттай техник машины шилдэг дугуй дор дурьдсан байна:

 Michelin-XDR-A

33.00 R51 E-4 XDR A Michelin дугуй

Бэлэн байгаа: 8 шт.

Үнэ: $ 14 000 USD DAP

Бескамерная прочная крупногабаритная шина 33.00 R51 Michelin XDR A разработана для тяжелых карьерных и сочленённых самосвалов, работающих в сложных условиях открытых разработок. Отличается особенным инновационным ненаправленным рисунком протектора с глубиной E4R. Все шины модельного ряда XDR, благодаря наличию кольцевых канавок в структуре и поперечных ребер рисунка в центральной части протектора, имеют отличное сцепление в поперечном и продольном направлениях. Центральная часть спецшины 33.00 R51 E-4 XDR A Michelin имеет увеличенный срок службы.

Michelin X-SUPER TERRAIN E4T дугуй

Michelin X-SUPER TERRAIN E4T дугуй

26.5R25 — 30 шт. 29.5R25 — 28 шт.

Бескамерные крупногабаритные шины Michelin X-SUPER TERRAIN E4T с глубоким скальным типом протектора для карьерных шарнирно-сочлененных самосвалов, обладающих отличным тяговым усилием, устойчивостью к механическим повреждениям и износостойкостью.

Michelin XLD D1 L4R дугуй

Michelin XLD D1 L4R дугуй

35/65R33 — 25 шт. 29.5R25 — 28 шт.
26.5R25 — 32 шт.

Бескамерные крупногабаритные шины Michelin XLD D1 L4R для погрузчиков и бульдозеров с глубоким скальным протектором, обладают отличными тяговыми и защитными свойствами.

Michelin XTXL E4 дугуй

Michelin XTXL E4 дугуй

35/65R33 — 30 шт. 26.5R25 — 30 шт.
29.5R25 — 28 шт.

Бескамерный крупногабаритные шины Michelin 35/65R33 XTXL E4 для подземной техники с хорошими защитными и тяговыми свойствами. Помимо этого шины для транспортных машин, таких как самосвалы, работающих под землёй в условиях ограниченного пространства, имеют хорошую устойчивость к порезам и ударам.

Michelin X MINE D2 L5 дугуй

Michelin X MINE D2 L5 дугуй

35/65R33 — 25 шт. 29.5R25 — 29 шт.
26.5R25 — 37 шт.

Крупногабаритные спецшины Michelin X MINE D2 L5 для погрузчиков. Главными преимуществами данных шин с очень глубоким скальным протектором, предназначенных для фронтальных погрузчиков, являются высокая устойчивость к повреждениям и продолжительный срок службы. При этом показатели мобильности, тяговые свойства и экономия топлива не являются сильной стороной этого типа шин.

Michelin XLD D2 дугуй

Michelin XLD D2 L5T дугуй

35/65R33 — 32 шт. 29.5R25 — 28 шт.
26.5R25 — 26 шт.

Крупногабаритные шины Michelin XLD D2 L5T были разработаны для подземной техники как фронтальных погрузчиков. Модификация спецшин XLD D2 имеет хорошую устойчивость к повреждениям (ударам, порезам), мобильность и отличные показатели сцепления с грунтом за счёт рисунка и глубины протектора.

Michelin 21.00R33 X-HAUL E4P дугуй

Michelin 21.00R33 X-HAUL E4P дугуй

Бэлэн байгаа: 28 шт.

Michelin 24.00R35 X-QUARRY S E4R дугуй

Michelin 24.00R35 X-QUARRY S E4R дугуй

Бэлэн байгаа: 28 шт.

Крупногабаритные шины Michelin 24.00R35 X-QUARRY S для жесткорамных самосвалов грузоподъёмностью до 100 тонн. Обладают хорошей устойчивостью к повреждениям и длительным сроком службы.

Michelin 24.00R35 XDT B E4T дугуй

Michelin XDT дугуй

24.00R35 B E4T — 30 шт. 33.00R51 E-4 — 28 шт.
24.00R35 A4 E4T — 36 шт. 21.00R35 B E4T — 30 шт.
21.00R35 A4 E4T — 32 шт. 21.00R33 A E4T — 29 шт.

Францын Michelin үйлдвэрийн XDT загварын том оворын машины дугуй нь ашигт малтмалын ордод ашигладаг 100 тонноос дээш даацтай хатуу нугаст өөрөө буулгагч, хагас чиргүүлтэй өөрөө буулгагчид зориулагдана. XDT загварын Radial бүтэцтэй дугуйн бүтэц нь өөрөө буулгагчийн зүтгэх хүчийг нэмэгдүүлж, дугуйны хажуу талын нэмэлт хамгаалалт юм. Е-4 гүн бүрдээс ашиглалтын хүнд нөхцөлд ч тусгай зориулалттай техник машинын ашиглалтыг хангана. Michelin XDT дугуй нь хөвсгөр, лаг шавартай хөрс, сайн чанартай зам болон замын хучилтад, хайрган болон дайрган хучилттай замд ашиглаж болно.

Michelin X-TRACTION дугуй

Michelin X-TRACTION E-4 дугуй

24.00R35 SC E4R — 28 шт. 27.00R49 E-4 — 24 шт.

Крупногабаритная спецшина Michelin X-Traction для жёсткорамных карьерных самосвалов грузоподъёмностью до 100 тонн с глубиной скального протектора E4T и донной разгрузкой для транспортной работы на малых плечах откатки, с великолепными тяговыми и защитными свойствами.

X-Traction — это шины с отличными тяговыми характеристиками, которые применяются в условиях эксплуатации требующие высоких защитных свойств. Обладают хорошими качествами устойчивости к повреждению, длительностью срока службы и экономностью топлива.

Michelin 33.00R51 XDR2 дугуй

Michelin XDR2 дугуй

33.00R51 — 26 шт. 27.00R49 — 24 шт.

Описание спецшин Michelin XDR2…

Шины Michelin 29.5R25 XADN

Michelin XADN E-3 дугуй

29.5R25 — 34 шт. 26.5R25 XADN+ — 31 шт.

Нугаст өөрөө буулгагчийн францын Michelin компанийн XADN E-3 Radial бүтэцтэй дугуй.

Өөрөө арилгах хээ бүхий Е-3 дугуйн бүрээс нь зүтгэх хүч, чийгтэй хөвсгөр хөрстэй авцалдах байдлыг хангана. Дугуйн хүрээний хамгаалах давхарга нь гэнэтийн эвдрэл гэмтлээс хамгаална. XADN дугуйг автомашины гол зам барих, элсэн ил уурхайд ажиллах, ашигт малтмалыг ил аргаар олборлох зэрэг хүнд хэцүү нөхцөлд ашигладаг. Michelin XADN E-3 дугуй Bell, Terex, Caterpillar, Volvo, Komatsu зэрэг компаниудын машин техникийн загваруудад хэрэглэнэ.

Michelin-XZL-14-00R20-1-e1423421151172

Michelin XZL дугуй

16.00R20 — 46 шт. 395/85R20 — 35 шт.

Өөрөө арилгах хээ бүхий дугуйн бүрээстэй оффроад машин техникийн Michelin 16.00R20 XZL Radial бүтэцтэй дугуйн хүрээний нээлттэй хийцийн өвөрмөц нь зүтгэх хүчийг нэмэгдүүлснээр цас, элс, шавартай зам, асфальттай зэрэг зам дээр тухайн дугуйг ашиглаж болно.

Ачааны машины Michelin 395/85R20 XZL E-3 дугуйн давуу талууд: бүрээсний хавтан хээ нь замын аль ч хучилтад (шавар, элсийг оролцуулан) сайн зүтгэх хүчийг хангаж, адил загвартай дугуйнаас тухайн дугуйны хажуу тал нь илүү зузаан, бүрээс нь бɵхжүүлсэн, харьцангуй уян зөөлөн хэрлэг нь зөөлөн жигд хөдөлгөөнийг хангана.

Michelin XSMD2+ L5S дугуй

Michelin XSMD2+ L5S дугуй

35/65R33 — 30 шт. 26.5R25 — 32 шт.
29.5R29 — 20 шт.

Крупногабаритная шины Michelin XSMD2+ L5S для подземно-транспортных машин: погрузчиков и бульдозеров. Обладают максимальной защитой от повреждений на малых рабочих плечах.

Michelin XHA2 L3 дугуй

Michelin XHA2 L3 дугуй

26.5R25 — 32 шт. 29.5R25 — 34 шт.

Многоцелевые бескамерные крупногабаритные спецшины Michelin XHA2 L3 для фронтальных погрузчиков с высокими тяговыми и защитными свойствами для различных типов работ.